Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O P D R A G T

Aan het in de Vier hoeken der Waereld

VERSTROOIDE

ISRAËL,

En in het byzonder aan de Geleerde

R A B B Y N E N,

En de Heeren

PARNASYNS

deezer Stad

AMSTERDAM.

Om myner Broederen ende myner Grienden wille, zal ik nufpreeken. Vreede z y in U, AMEN!

jKK^Et is aanmerkenswaardig, het ^ H geen men in den Talmud aan**H>* getekend vindt: „ WanneerSabhath „ op een zekeren tyd eens een HeiTFo. 31.

* 3 » den

Sluiten