Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tan GEDENKSTUKKEN. 273

Misdadigheid heeft my het eeest gesticht mlldadigdeid deed my daar na vergrooten

MlLDADIGHIID heeft NU MïN Huisgenooten op 't Eeuwgety den Feestdis aangericht. Deugt, die den Menschdobt naar de Godheib

zweemen,

Keêrlandsche Deugd, bewaar my voor verval, Zoo lange , tot gy zelve een eind zult neemen, Daar *t voorwerp uwer liefde o^tbreeken zal,

Aldaer, in de geivoone Vetgader-kame? der Regenten, is dit Vaers gefield ter Gedachttnisfe van bet Eerjle Eeuwfee/} , zedert de Stichting van dit Huis, gehouden op den iP» van Qrasmaeni des Jaers 1760.

a Pas-

Sluiten