is toegevoegd aan uw favorieten.

Grondbeginselen der meetkunde, vervattende de zes eerste, het elfde en twaalfde boek van Euclides.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

220 Grond-beginselen der Meetkunde Daarom is de □ ADB + CD3 = CB*

V'Derhalven dan beweezen zynde. Dat □ FEC + CB? = CD* + DE*. En CB? = □ ADB + CD**. Zoo is ook □ FEG + □ ABD + CD* •__ cD* + DE? v: i ax. Aan beide kanten CD? weggenoomen. Zoo blyft 'er Q FEG + □ ADB ^ DE? v: 3 ax.

Dat te bewyzen was. Het punt D kan ook genoomen worden buiten den cirkel in het verlengde van den diameter AB.^ ^ ^ K0

Maar dan is de Thefis □ FEG - □ ADB + DE?. Q +

Alhier is mede als vooren [—1 CB* == CD? + DE?.

daarom *x CD* -P^

"j^pHS U a ADB * CB« + DE'

a FEG + CB? v. i a*. ~SsmennuaanbeidekantenWwe^U

Zoo blyft >er over □ ADB + DE* □ FEG w 3 a*.

Dat te bewyzen was. ?RQ~