Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

348 Grond-beginselen der Meetkundï

(Fig: 254. Tab. XVIIL) ie. Hypothefis. AB : CD : : EF : GH

Item fig: AIB gelykf: fig: CKD & fig: EM gelykf: fig: GO. Thefis. fig: AIB : fig: CKD :: fig: EM: fig: GO. Jt«. Hypothefis. fig: AIB : fig: CKD : : fig: EM : fig: GO.

Item fig: AIB gelykf: fig: CKD & fig: EM gelykf: fig: GO. Thefis. AB : CD : : EF : GH.

Pr&parata.

Vind tot AB en CD een derde evenredige X

En tot EF en GH een derde even, redige Y.

Demonjlratie op de eerfte Thefis.

Om dat nu AB : CD :: EF : GH v: hyp.

En AB : CD : : CD : XT '

Item EF : GH: : GH : Y j V:

Daarom is AB : X : : EF ; Y v: 22:5.

Maar nu is ook AB : X : :T

fig: AIB : fig: CKD { ö_ \T c > v:i cor: 20: r

En EF : Y : : fig: EM j

fig: GO. J

Om dat nu AB : X : : EF : Y v: b: h.

Daarom is fig: AIB : fig: CKD : : fig: EM : fig: GO v: 11: 5. Demonftratie op de tweede Thefis.

Dewyl nu fig: AIB : fig: CKD : : fig: EM : fig: GH is v: hyp.

En

Sluiten