is toegevoegd aan uw favorieten.

Lessen over de geschiedkunde en algemeene staatkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lesxvi. Algemeene Staai kunde. 255

is beneden of onder pari te London en boven pari te Amfterdam.

Volgends deze grondbeginzelen is het klaar, dat wanneer in eenen ftaat de wisfel onder pari is, die ftaat als fchuldenaar of kooper verliest en als fchuldeisfcher of verkooper wint. Derhalven is er eene vermeerderde aanmoediging tot uitvoer, waar eene bovenmatige invoer geweest is ; en dus eene aanhoudende ftrekking tot een evenwicht tusfchen den invoer en den uitvoer in de onderfcheidene handeldryvende landen der wareld.

Door het opfchieten van geld zoo wel als door het betalen van fchulden , loopt de wisfel tot nadeel van een land ; waaruit duidelijk blijkt, dat de wisfel geene regelmaat is- waarna men over het voorwaards gaan van den koophandel kan oordeelen. (*_)

Men moet echter begrypen dat dit ver/lag van de wisfel niets te doen heeft met de winsten der bankiers. Deze zijn alleen den kooplieden behu pzaam in het verhandelen van derzelver briefjes , en moeten voor hunnen dienst betaald worden , het zy de genen, die hen te werk ftellen, by den handel winnen of verliezen.

; ZB-

.(*) James Stunt OWervations Vol. i. pag. 36.