is toegevoegd aan uw favorieten.

De heerschende persloop, (dysenteria epidemica) die [...] vooral in 1783. de provincie van Gelderland fel getroffen heeft.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

220 ALGE M. VOORBEHOEDING

gene wij verders, in den loop onzer Nafpooringen, geduuriglijk ontmoet hebben. Dat, namelijk, terwijl de Ziekte niet gevallen is op alle Plaatfen die aan dezelfde oorzaaken fcheenen bloot te ftaan: zij doch, doorgaans, daar, bijzonderlijk, voortgang gemaakt en zich verfpreid hebbe, alwaar zij eens het hoofd hadt opgebeurd; en wel zoo, dat zij eerft in het zelfde Huis, voorts in de Buurtfchap, bij de Nabeftaanden, of wel, bij elk en eenieder, naarmate hij met de zieken hadt verkeerd, zich openbaarde, en. zeer blijkbaar, van den eenen tot den anderen fcheen voort te ilaen, tot dat zij aldus, niet zeldzdam, bijna de geheele Plaatfe ware rondgegaan ; die Perfoonen veelal uitgezonderd , welke zich op zekeren afftand hadden gehouden.

Êen zeer fpreekend voorbeeld hier van heeft men te Nymegen gezien, alwaar, zoodraa de ziekte, uit fterke Aanieidende oorzaaken, geboren was, zij eerft tot de Huisgenooten, en voorts, langs de Buurt, van huis tot huis zich verfpreidde, en wel in eenen oort dier Stad , welke in v< >orige Epidemien juilt m'nft aangedaan, of wel vrijgebleeven was geweeft; doch van waar zij nu verder door de Stad heerfchende werdt (bl. 145.). Zoo dat hier de gedagten bijna op geene andere oorzaak van verfpreiding konden vallen, dan op waare, en eigenlijke Befmettinge. Men lette verder op het aangeteekende van Wnrmingen, alwaar, nadat de ziekte oorfpronglijk bij den gemelden Weever zich hadt ingedekt, zij voorts in 't zelfde Huis rondging, en van daar die geheele Buurtfchap zoo verderflijk aanviel, en

rond-