Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VÖÖRRÈDÈN

lijker aangeweezen : ook wel dïfcwfts hete en reëdi bekende bereidingen verworpen, eh hun bezwaarlijker voorgetrokken, Voornamenhjk nis bij de eerfte Wijze van bereiden het geneesmiddel eenigé werkende kragteh berooft wierden. Doch is dit echter mijn grootlte doelwit geweüt, dat ik den leerling moogé in ftaat (tellen, dat hii niet met onze künlt gelijk niet een ambagt, dat tot, leedvveezcn vee! al gebeurd, maar als met eene kunft en weetenfehap omgaati Hoe wel of ik in mijn oogmerk geflaagt ben , of 'bijaldien ik zomniigen verveeld heb, zal ik aan de beoordeeling overlaaten welke ik met fchuldigft dankbetuiging en (de Aanmerkingen die men daar op maaken zal) zal aanneemen. ïèn minden hoope ik dat men (om het goede inzigt, het welk ik hier bij hebbe gehad) zommige ieilen hier ingefloopen doöt de Vingers zien zal;

Sluiten