Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Pharmacie in Ut geheel. 149

1. Het Formaat van een Tregter. In de kleine neemd men enkel vloeipapier, het welk men in het zelve formaat in elkander roldt en aan de zijde 'er van een pen in fteekt, om dat het papier niet overal digt aan het glas legge, en dus de vogten 'er beeter bij de zijde langs kunnen afvloeien. Of men maakt een tregrr van pennen of Hokjes, waar men het papier inlegt. Men noemd deezen, een F1LTREERKORF (.FittrumX Word deeze tregter van linnen of wol heel grootgemaakt, zo verkrijgt hij den naam van HYPOCRAS-SAK (manica Hijpocratis). Men gebruikt ook als boven (§. 115. ?. 5-) gemeldt, de glafene tregters tot het doorzijgen.

2. Vierkant. Als men een wollen of linnen doek aan de vier kanten van een houten raam, dat men doorgaans TENAKEL (Sulientaculum) noemd, vaft haakt Een dito foort van raam gebruikt men ook, met een net'er over geipannen, tot het doorgieten des Wafehs &.'(§• il$.a. 4-) daar men den hennip over uit fprddt.

§. 117.

Het AFGIETEN (Decantatio') word# gedaan, als*men het Vaas. fcheef houd, dat men het klaare voo-t van bet fakzel op den grond langzaam laat afloopen.

'Hier bij kan men insgelijks de fcheidingen der 0lien van het water, voegen. Het welk men aldus ver. rigt:

1. Door middel van een glafen SCHEIDE GLAS (Vitrum Hijpodepticutri) dat men van boven toeftopt, en dat van onderen langzamerhand met eene lange en naauwere bijlopende punt eindigt. Als men deezen tre*ter vooraf rnet water vogtig gemaakt heeft, zt» giet men, mits mende opening van onderen met den K 3 vin-

Sluiten