Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12 a. bonn, Virhandeling over eene bijzondere

739.) vindt men een uittrekfel der Verhandeling vanden Heere tenon , aan de Academie der Wetenfchappen te Parijs medegedeeld. Zie Hiftoire & Memoires de l'Academie des Sciences 1761. Tab. 1. 2. 3. Men vindt hierbij vooraf eene Waarneeming van xemery in 1741. gedaan, maar door de Heer foudry aan den Heer tenon medegedeeld, en welk geval, niet befchreeven zijnde , hierop uitkomt dat „ aan een Meisje, geene teeldeelen wierden waargenoomen, maar onder den Navel een gezwel, als een gieter met oneindige gaatjes doorboort, waaruit de pis liep". Men bemerkt, zoo ik mij niet bcdriege, ïigteljjk, dat het vooroordeel, 't welk in die daagen , den maag en blaas voor zeefagtig doorboord xlecd houden, om de fchielijke loofing der ingenooxnen dranken te verklaaren, ock tot deeze befchrijving heeft aanleiding gegeeveri en 'er in dit geval zoo min 'als in alle de anderen niet meer dan de twee openingen der Pisleideren zullen geweest zijn. De volgende eigene Waarncemingen van tenon, be'Vestigen zulks;

„ Het eeffte was een kind van twee maanden, 'twelk na den dood, door hem geopend wierd. Men vond geene opening aan de roede die als tweehoofdig fcheen, — aan den-wortel der roede vond men eene langwerpige diepte, onmiddelijk boven het fchaambeen geplaatst, — waarin izich een vliesachtig lig-— •chaam bevond, ter grootte en gedaante eener Moerlefië die gerimpeld en bruin van kleur was.; — twee lijnen boven dit ligchaam was een kort verlengfel der huit, — en wederzijdsch eene dikte die de langwerpige dikte bepaalden. — De balzak, ballen en •zaadvaten, waaren natuurlijk gefield, — De blaas ontbrak. — De lucht onder de Nieren in de Pisleiders ingeblaazen, kwam, rechts en flinks, door twee Kleine openingjes van dit vliefig ligchaam uit. — De ï\Tavclvaten ginge naar en langs dit ligchaam , even gelijk natuurlijk langs de blaas . — De Urachus Klom en eindigde aan het korte huitverlengfel der gebrekkige Navel", .

» Hes

Sluiten