Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< JI >

HET

BESTE VOORUITZICHT.

Wijze : Ik heb reden om te klagen.

6 Hoe treurig is dit leven,

Voor 't gevoelig menschlijk hart, Dat met rampen is omgeeven,

Of gedrukt door zorg en fmart! 'k Zie de boosheid trmmphêëreli,

En de onnozelheid verdrukt, 'k Zie 't geweld het recht verkeeren,

En 't verraad zijn doel gelukt.

Zou dan God hier niet op merken ?

Zien zijne oogen 't onrecht niet? Kan Hij zijner handen werken

Hulp'loos laaten in 't verdriet? Waartoe dient mij dan 't vertrouwen

Op zijn goed en wijs beleid ? Is 't vergeeföch op Hem te bouwen ?

Weg dan deugd en eerlijkheid»

B 3

Sluiten