is toegevoegd aan je favorieten.

Stukken van onderscheidenen aard. Uitgegeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 4*- >

't Kan mij treffen, 't hart verheffen, Zij', die in dit wiegjen fchreit, Có Mogt ik dit fteeds befsffen) Is gefchikt voor de Eeuwigheid.

Lust van 't leven, ons gegeeven, Vaders wensch! en Moeders vreugd! Zo God wil, dat gij zult leeven, Leef voor Hem, en voor de deugd.

M. V. ff.

VERNOEGDE HUISVADER.

Wijze : Gelijk mijn fchoone Bloemen kwijnen.

Laat vrij een Vorst naar grootheid ftreeven,

Alom zijn ftrenge wetten geeven, Heel de aard doen buigen voor zijn ftaf, 'k Staa alles hem gewillig af. : -.

Laat vrij een Vrek zijn fchat vefmeéren; i De Eerzuch'.ige zijn' naam zien eeren; 'k Verkies, wat ook een ander wensch', Wat waarlijk goed is voor den mensch. :