Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< v >

Ik heb daarenboven uit de eerfte plaat van den grooten alm. nus 00 die delen overgenomen, welke met myne afbeelding in verband ftaan, om vooral de juiste plaatfing der Zaadftreng, derzelver ge deeltere bedekking door het trekkeragtig gedeelte der buitenue fchuinfche Buikfpier, haare betrekkelyke ligging tot den Fallopiaanfchen band enz. aan te tonen.

Door deeze afbeelding, met de voorgaande vergeleken, komt my voor, dat elk Heelkundige zeer gemakkdyk kan opmaken, hoe zyne infnede gerigt moete zyn, en weike zorge hy onder de verdere bewerking te dragen hebbe.

A 3 VER. O) Zie b. s. albini Tabul* Sceleti & Muscul. Corp. Hum. Tab. i. Muscul.

Sluiten