is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschouwing der wonderen Gods, in de minstgeachte schepzelen. Of Nederlandsche insecten, naar hunne [...] byzonderheden [...] beschreeven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i©7

NEDËÏtLANDSCHE INSECTEN,

BESCHREEVEN EN AFGEBEELD.

§. i.

e groote Nacht-Paauw-Oog Vlinder, door den Ridder Linn/eus genoemd Pavom'a major, is wel onder alle Europifche Vlinders, buiten alle tegenfpraak, een van de grootften, zo niet de allergrootfte, in deszelfs ftaat als

Rups daarentegen, overtreft onze tegenwoordige niet de Rups van de Doodshoofd Vlinder (Atropos), (want deeze is grooter) doch als Vlinder , aanmerkelyk veel. Reeds in het Eerfte Deel van dit Werk, in het Vierde Stuk, Tiende en Elfde Verhandeling, is afgebeeld en befchreeven de Nacht-Paauw-Oog Rups en Vlinder; ik wist toen reeds wel, dat 'er nog een grootere van dit foort was, van welken Mannetje en Wyfje genoegzaam even eens van kleur waren, maar ik kon in 't geheel niet denken, dit Infect in deszelfs geheele verandering machtig te worden, echter is my dit gelukt, door de goedheid van den Heere

F f A.

DERDE DEEL.

EEN EN-DERTIGSTE , TWEE EN-DERTIGSTE en DR1E-EN-DERTIGSTE VERHANDELING.

over de

NACHT.VLINDERS.

van het Tweede Gezin der Eerste Bende. DE GROOTE NACIIT-PAAUW-OOG. P. III. Tab. XXXI. XXXII. XXXIII.