Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reeifter en Aanwyfinge der Placaten, Ordonn., Refol., &c.

II TWEE-

der het Diftria van de Generahteyt, i 24. Julii 1683. , p- 7*9

Placaat tegens doodtflagen,.veghteryen, het dragen van onbehoorlyck Geweer en andere ongeregeltheden, den4-Jurm

1682 p' 760

Placaat tegens de duellen en krackeelen, 21. Maart 1684. p- 767

Placaat tegens het profaneeren van des HeerenRuftdagh,2>.Mey 168f. p. 77* Refolutie van haar Hoogh Mog. tegens de Contraventeurs van het Placaat tegens het prophaneeren en fchenden van les Heeren Ruftdagh , den 4^ Augufti i63j\ p- 774

Refolutie tot obfervantie van het Placaat tegens de doodtmaalen, den if Junii 1689. , . p- 777

Nader Placaat tegens brandtftighten , doodtflagen, moorderyen, dieveryen, veghteryen , en het dragen van onbehoorliick Geweer ,als mede tegens Vagabonden, Knevelaars, Rovers, Straatschenders en andere deliften en ongerereltheden, foo over de Steden als ten platten Lande onder het reflort van defen Staat, 28. April 1691.- p. 779 Placaat van haar Hoogh Mog. tegens Vagabonden, Knevelaars, Rovers, btraat-

fchenders- , &c. , den 20. October

1Ó93- , . P'78*

Refolutie en Miffive tot onderhoudt van de Placaten tegens hetvloecken, fweeren en fchendinge van Gódts heyligen naam, 21. Mey 1694. P- 7»9

Placaat van de Staten van Hollandt en Weft-Vrieslandt, tegens Landtloopers, Vagabonden en Bedelaars, 26. Januarii 1695. p- 791

Placaat van de Heeren Staten Generaal tegens Landtloopers , Vagabonden en Bedelaars , onder de naam van Heydenen, JEgyptenaren, &c. 31. Januarii

169*. P- 79/

Refolutie, de Hoofdt - Officieren in de Steden en ten platten Lande gelalt de Placaten, Keuren en Ordonnantiën tegens alle krytende fonden geemaneert, &c. ter executie te leggen, 30. Januarii 1699- p" 797

Placaat tegens het prophaneeren van den dagh des Heeren, 6. Jan. 1707- ?■ 799

Placaat tegens het prophaneeren van Godts heyligen naam, 10. Jan. 1709. P- 801

Plaeaat tegens het prophaneeren van den dagh des Heeren eh van de bedeltonden, 18. Maart i?"- p- 8ci

Sluiten