Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^gg I. Boek. G. Sevende Titel.

Schout des Quartiers van Peelandt. Is naer deliberatie goedtgevonden ende verftaen, dat den voornoemden Schout by het onvermogen van de Paepfche Schoolmeefters, die in het voorfchreve Quartier bevonden fullen worden het School-Reglement te overtreden, en de Kinders geleert hebben, de geftatueerde boeten ende nodige onkoften fal vermogen te eyflchen van de Ouders, wekkers Kinderen by de voorfchreve Paepfche Schoolmeefters ter Schoole werden gevonden.

Aldus gedaen, gearrefteert, gerenoveert en geamplieert ter Vergaderinge van de Staten Generaal in den Hage den 14. Maert 1680. Was geparapheert, J. de Brauw v. Ketel, vt. Onder ftondt, Ter ordonnantie van de hooghgemelde Heeren Staten Generael. Was geteeckent, H. Fagel. Zynde op het fpatium gedruckt het Cachet van haer Hoogh Mog. op een rodelen Ouwel, overdeckt met een papieren Ruyte.

Refolutie nopende aen/lellen van Voorlefer, en Schoolmeefter op den Hoeck onder Axel ende Neufen. Den 3. Februarii 1708. Gr. Pk V. Deel %. Boek, 4. Titel.

BY refumptie gedelibereert -zynde op de Requefte van Burgermeefter en Schepenen der Stede ende Ambachte van Axel en Neufen, aen haer Hoogh Mog. kenniffe gevende van den Brief van de Heeren Gecommitteerde Raeden van Zeelandt gefchreven, in gevolge van een Refolutie van de Heeren Staten van hooghgemelde Provincie, waer by fy gelaft werden Gecommitteerden na Middelburgh te fenden, om gehoort te werden over eeniT ge klaghten van de Claftis van Walcheren, wegens het aenftellen van een Schoolmeefter ende Voorfanger Op den Hoeck, gehoorende onder het Ambaght van Axel ende Neufen , is goedtgevonden ende verftaen, dat de Heeren Staten van Zeelandt fullen werden

ver-

Sluiten