Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i8e> Supplement

f.

En alfoo in het Reglement de dato t Maart 16*64 Art. iï? we! txpres geordonneert is, dat alle commifibriaale Scheepenen befoignes fullen op het Stadthuys en niet in Herbergen tot lafte van Partyen moeten gefchieden, en wy het contrarie berigc zyn, dat fulcks dikwils in Herbergen of andere piaatfen gefchied ten lalte en kofte van Partyen foo word als nog wel expreffelyck fulcks verboden, en geordonneert, dat geen commiiloriaale bcheepeneo befoignes, het zy van opneemen of fluyten van eenige Reeckeningen van Armhuvlen of Fundatiën, als oock van Evidien, Momboiryen, fcheydinge en deylinge van Goederen of Boelen, of eenige andere Comnvflien, door Scheepenen gedecerneerd, fullen mogen gefchieden in de Herbergen, maar alleen op het Stadhuys,en oock niet in particuliere Huifen, dan alleen om bekte of andere fwaarwigtige reedenen, die by het Collegie van Scheepenen dair voor gekend zyn, op poene foo eenige Scheepenen fulcks quaattien te doen, het jiar, dat haaren Scheepenüoel duurd, irhabiel fullen werden verklaart, om eenige Commiffien als Scheepen te moogen bywoonen.

6

En op dat alles prompt en fonder dilay by Commiffariffen van Schepenen afgedaan, en Partyen geëxpedieert mogen werden, foo fullen alle commiffien by Scheepenen alleen gegeeven in haar Collegie, ophouden en ceffeeren, met het houden en veranderen van dien Scheepenüoel en by de volgende regeerende Scheepenüoel waargenoomen moeten werden.

7-

En vermits volgens den fesden Art. van het voorfchreeve Reglement van haar^Hoog Mogende de dato 1 Maart 1664 blykt, by haar Hoog Mog. wel ernü geweeft te zyn, dat Scheepenen alle befoignes» fpeciaal in de JuÜitie, fonder inrerrupptie fouden bywoonen van den beginne tot den eynde toe, en dat dien Artieul gamfch qualyck by haar geobferveert werd: Soo is't, dat tot corroboraiie van den felven Art. daar by gevoegd werdt,_dat geen Scheepenen, als de Vergaderinge by den Praeiident geleid is, niet alleen van het Stadthuys, maar oock niet uyt de Vergaderkamer fullen mogen 'gaan, 'busten 'kenmis en goetvinden van den Prseli-

dent,

Sluiten