Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pag. f.

KERKELYK

PLACAATBOEK,

I. EERSTE BOEK,

HANDELENDE VAM DE

KERKE en KERKELYKE

Z_A_ AKEN.

A. Eerste Titel,

HANDELENDE VAN DE

KERKELYKE DIENST,

DE RELIGIE.

G. Refolutie van de Staaten Generaat, permit¬

teer ende aan den Lutherfclien Predikant te Ey tóenden Goduiienfi in de Gereformeerde Kerk aldaar te yerrigten. Den 5 September 1776.

IS gehoord liet rapport-van de Meeren van den Steen, en andere haar Hoog Mogende Gedeputeerden tot de zaaken van de Landen van övermazë; hebbende, 'ingevolge en tot voldöeninge van derzelver Refolutie coimuifförjaal van den 28 der vooiieede maand , met en nevens eenige Heereh Gecommitteerden uit den Raad van Srnatc, geëxamineert de Requefte van Pa/zl'1)^V)Vilhdm SchclbIer' La iken-Fabricquers, thans woó-

Sluiten