Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de Kerkelyke Goederen. 357

den Toren te Wouw, het eerfte deel gemaakt Commifforiaal, en het laatfte toegeftaan.

H. By Refolutie van de Staten van Holland,

9 Mey 1772.

IS aan die van 's Gravezande toegeftaan den Toren van de Kerk aldaar op 's Lands koften te doen repareeren.

H. By Refolutie van de Staten van Holland,

14 Aug. 1772.

IS aan die van Nieuwveen toegeftaan tot reparatie der Kerk met vrydom dan den honderdften en tweehonderdften Penning te mogen negotieeren een fom van ƒ 3420: en Oclroy verleend voor 8 jaren tot betaling van Intereffen.

H. By Refolutie yan de Staten van Holland,

7 Sept. Ï773.

IS aan die van Waarder toegeftaan om de koften tot reparatie van de Kerk en Toren aldaar over de Landen onder Waarder gelegen om te liaan: namelyk tien ftuivers zoo ver de Eigenaars derzelver Landeryen genegen zyn die Contributie jaarlyks tot dat einde te fourneeren.

Ww 3 R.»

H. By Refolutie van de Staten van Holland

13 Mey 1773.

IS aan die van Claaswaal en Cromftryen tot reparatie van hunne Kerk en Paftory verleend Ordonnantie van fubfidie ter fomma van ƒ 1100, mits een gelyke fom door vry willige Contributie van den Ambagts Heer en Ingezetenen ten zeiven einde zal worden verftrekt.

Sluiten