Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREED E.

deszelfs Vlakken vry wel naar gefchilderd Blaauw Porcelyn ge* lyken, naderhand door eenen Duitfcher by een Luipaard ver* geleken geworden zynde Cora welke reedenen weet ik niet) Pantheraia genoemd geworden.

De ongelykheid in het aantal der Verhandelingen van ieder Stuk, is alleen veroorzaakt, door de fchaarsheid der Voorwerpen, welke tot dat Gezin of die Bende behooren , waaruit zo-, danig Stuk beflaat, dus heeft het Eer/Ie Stuk, maar twee Voorwerpen, in drie Verhandelingen; het Tweede Stuk, een VoorWerp, in eene Verhandeling,- het Eerde Stuk, insgelyks een Voorwerp, in eene Verhandeling; het Vierde Stuk, daarentegen twee en twintig Voorwerpen, in zee ven en twintig Verhandelingen; het Vyfde Stuk, drie Voorwerpen, in drie Verhandelingen; en eindelyk het Zesde Stuk, twaalf Voorwerpen* in vyftien Verhandelingen , dus te zaamen een en veertig Voorwerpen, in vyftig Verhandelingen.

Voor 't overige, beveele ik zo wel dezen als mynen volgenden Arbeid;, in de welwillendheid myner zeer geëerde Beguniïigers, welker voortduwende goedkeuring my zal aanfpooren tot het voortzetten myner onderzoekingen , in dit gedeelte van het zo uitgebreide en groote werk des Scheppers,.

Sluiten