Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BÏNNENLANDSCHE GEWESTEN VAN AFRIKA. 439

De meeste Foulidanen van den Mohammedaanfchen Gods-J dienst, die aan de rivier de Gambia woonen, fpreeken zuiver Aralisch; hoewel dit eerder eene geleerde taal is, zynde het niet de oorfpronglyke in eenige Landftreeken, * in een rechte lyn van Kaap Blanco tot aan het groote Gewest van Nubie, paaiende aan de Roode zee. Dewyl 'er, misfchien, geen zekerder middel is om op te klimmen tot den oorfprong van een volk, en de betrekkingen tusfchen verfcheiden Natiën te ontdekken, dan een onderzoek naar haare taaien, zullen wy aan den voet deezes blads eene lyst van woorden geeven, in het Mandingoaansch, Fouliaansch en Jaloffiaansch; dit, meenen wy, zal zommigen onzer weetgraage Leezeren niet onaangenaam zyn. ( B )

-Na

(B) Nederd. JaUffiaanscb. Kiderd. Fouliaansch.

Yzer, Win. Een kanon, Losfoul fitel.

Een doos, Ovacbande. Een jonge, Sonkagorgo.

Eene koe, Nagul. Een zwelger, Haderora.

De mond, Gusmln. Een man, Gtrkomabsdt.

De arm, Smalhu. Een huis, Sanddo.

Een fch:ap, Scdre Gierst, Sbangle.

Eene kat, Guanepa. De zee, Gueek.

Een bok, Bmft. Huisvrouw, Mabo dans.

Een hond, Krtaf, De huid, Arbay illan.

Een paard, Faarf. Lood, , Cbaje.

Een neutel, Dononacbande. Veders, Honguo.

Een touw, Bouma. Regen, Tobo.

Een mes , Pakba, Een visch, Lingbno.

Een krokodil, Gucfik. Een pot of pan, Fabanio.

Danzen, Faike. Een vogel, Gaartogal.

Olifantstanden, Guayneguay. Een aap, Ovandon.

De duivel, Guiney. Tabak, Taba.

God, Tbala. De aarde, Latudi.

De tanden, Sinabenatia. Eene koe, Kandi.

De vingers, Sinebaram. De wind, Hendeun.

Eene dikke vrouw, Digin gobir. De buik , Rhidt.

Eene hoer, Gbihrbi. Laken, Cbamcon.

Veders, Va»°uc. Een tafel, Gtntgou.

Pluimen, Taube. Donder, Damadint.

GEMEENZAAME SPREEK WYZE N.

Niderduitscb. Jaloffiiiansci. Fouliaansci.

Hee vaart gy, Qaara quaibo, Casfe fimba.

Zeer wel, Guam dt b>c.r, S»mb* midi.

Kkkf. V»

[VIII.

BOEK. xviii.

OOFDST. i. AFD.

Sluiten