is toegevoegd aan uw favorieten.

Disputatio, qua quaeritur, qui fiat, ut summa religionis christianae efficacia ad imbuendos virtute animos in paucis tantum ejus cultoribus appareat? Et quaenam sint hujus mali remedia publice et privatim sine vi adhibenda?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

236* DISPUTATIQ.

tus eft in eorum, qui religionem docent, moribus atque per* ionis. De quibus rebus fingulis , quoniam fufius explicare omnia brevitatis ratio non patitur, quantum fatis videbitur, ordine exponemus.

Chriftianae quidem difciplinae naturam atque indolent f conflderes> hanc eipropriam atque fingularem invenies laudem, quod cum ceterae omnium fere temporum religioms muum facromm ceremoniarumq.ue , ouibus vel concihanda Numinia voluntas vel placanda ira vifa effet continebantur expoficione, illa contra vel inprimis vitae morumque fuadet emendationi y omnemque de officiis plene accurateque perfequitur praeceptionem. Neque haec illi quaedam eft velut accellio , fed praeeipuum eerte confihum , parsque divini cultus palmaria atque mè nis. In hoe enim profedo eft tota, ut homines ad vitam rede & cum virtute degendam excitet atque inftruat ipfiusque Numinis cultura commendet talera qui non magis votis. fuppliciis & inani. rituum apparatu quam morum innocentia atque fanditate contineatur. Id con fiiium , plane divinum , cum ex omni ejus habitu elucet clanffime, tum in fingulis prope librorum facrorum Dari ms tam cernirur manifefto, ut prorfus fupervacaneum vi den poffit, haec argumentis demum adftruere vindicare. que veile,

Cum hac autem fi religionis, quae Chriftiana vulgo ha bita didaque fuit, fpeciem conferamus, longe diverfam ejus rationem effe, omnino reperiemus. Neque profedo ogus erit animo repeter.e tempora illa, quae. feceiüonem

ab*