Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DISPUTATIÓ. 243

fpe atque largitione excita, eo fe quisque inclinaret, unde major fortuna affulfilfet. Hinc faepe & jus perverfum & perfra&ae funt leges , in quibus parum praefidii fuit plebi ob paupertatem paucis obnoxiae, quos fupra ceteros diviciae honoresque extuliffent. Unde acceifit altera malorum caufa , nova pecuniae exiftimatio. Cum enim viderent, illuc cunéh vergere, ubi maximae effent opes, -non tantum ex ufu & neceffitate, fed vel maxime ex eo coeptae funt aeflimari, quod certiflimum per illas iter ad potentiam & honores fieri exiftimabatur. Neque in eo Itetit hujus feculi perverfitas. Quam enim primum alias ob res cupiviffent pecuniam , eam, ut fit, ipfe adfuetudine paullatim per fe diligere coeperunt atque exoptare, hacque mihi potilfimum turpitudinis nota iflhoc aevum vi. detur iafigne, quod & principes, & privatos inceflit immenfa quaedam habendi aviditas, atque inexplebilis divitiarum fitis.

Noftri quidem majores aeque ac veterum principum & legumlatorum fapientiffimus quisque, juftitia, aequitate ac prudentia rempublicam adminiftrabant, eamque muniendam civium fide ac benevolentia, bonis moribus & virtute firmandam cenfuerunt. At hodie contra plurimi omnem in numis fiduciam ponentes , e principibus faepe argentarü mercatoresque , & permutanda varie pecunia rem augent , & diverfos exerceht quaeftus, & faciunt mercaturam , & tributorum onere exhauriunt provincias, & diripiunt legata, eo melius fibi juxta atque reipublicae vifi confulere, quaoto plus in aerarium pecufliarum contu-

H h 2 le

Sluiten