Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

HISTORIE van

XVIII.

BOEK. VII.

HOOFÜST, i. AF o.

Eiland, op 34 Gr. 40 Min. Z. Br. ten oosten van Cabo das Aguühas, en 67 mylen van de Kaap de Goede Hoop. Pieter Botb ontdekre in het jaar 166 c eene baai, welke hy de Vleeschbaai noemde, die enkel befchut is voor den noordenwind, waarin een klein Eiland legt, en in het westen van dezelve is eene rivier van zoet water, welke van groot nut is voor de zeelieden. 25, of 30 mylen verder ten oosten ontdekte Both de Mosjelbaai, naderhand door de Portugeezen Seno Formofo genoemd. Naast aan deeze volgt de Smo do Lago, of Meerbaai genoemd, omdat dezelve veel naar een Meer gelykt, als zynde naauw van ingang en ruim van binnen. Men vind in deeze baai verfcheidene reeën, en een Eiland, door de Portugeezen genoemd llha dos Caos. Cabo de St. Francisco, en Cabo das Serras worden op fommige kaarten tusfchen deeze twee baaijen aangetekend. Het Eiland Contento, en Cabo ti"Arecito leggen naby Cabo das Serras, en een weinig meer noord -oostwaard is de rivier St. Cliriftoffel, door de Hottentotten Nagoa genoemd. Het land aan gintfche zyde van deeze rivier wierd door de Portugeezen ge* noemd Terra di Natal, omdat zy het op den feestdag van de geboorte onzes Heeren eerst ontdekten. Tusfchen de Kaap de Goede Hoop, van de Tafelbaai af te rekenen, en Cabo das Aguiïlias zyn drie voornaame rivieren, die in de zee uitloopen, de Zoete Rivier, de Zoute Rivier, en de Jaquelina Rivier. De Zoete Rivier ftroomt van den top van den Tafelberg, offchoon men zegt, dat die haaren oorfprong neemt in het Maangebergte, en by Cabo Falfo in zee loopt. Pigafetta nam deeze rivier verkeerdelyk voor de rivier Camisfa, die uit het meer Galt voortvloeit, en wier mond meer oostwaarts naar Terra di Natal gelegen is- De manfchap van het fchip Mauritius, dat in het jaar 1662 op deeze kust verongelukte, begon hier een fort aan te leggen om de waterplaats te beveiligen, doch hetzelve is nimmer voltooid geworden.

De

Sluiten