is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 799

merken vernam de oorzaak eene fcherp - gewordene galftoffe te zyn; in fommige gevallen voldeed het egter niet, en dan gaf ik een aftrekfel van rhabarber met gerst in wei gekookt.

Dog zo de lyder door den afgang te veel in kragten had afgenoomen, dan gaf ik een mengfel van gerftewater met Arabifche gom en eenige drup. pen Laud. liq. Syd.; nam de loop zynen voortgang, zo dat des lydtrs kragten fterk begonden te verminderen, dan gebruikte ik &; kina, in een afkookfel met Arabifche gom en Laud. liq, Sydenh.\ zo my deeze niet voldeeden , dan gaf ik andere middelen , die by den Apotheker wel bekend zyn.

By zommigen vond ik noodzaakelyk het poeder uit ipecacuanha te herhaalen , om de nog overgebleevene fcherpe ftoffe te ontlasten; zo dit wel gelukte, dan konde ik den loop met wat rhabarber en notenmuscaat dikwyls zeer gemakkelyk ftillen ; egter had ik by zommigen andere middelen nodig, die ik volgens een gegeeven voorfchrift liet haaien.

By anderen , alwaar de loop al eenigen tyd geduurd hadde en de lyder in eenen gevaarlyken toeftand was, wierd de ziekte of zeer fchielyk met de dood agtervolgd, of zy wierd door een clysteer , uit een afkookfel van lynzaad met oly ven ■ oly, zeer dikwyls tegengegaan; by anderen door een afkookfel van kina met vitriool - zuur gemengd, hoewel ze dikwerf niet voldoende waren;

Eee 4 dan