is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sn HEELM. uit KELDER én KÈUKEN. g6?

bitter en prikkelend, dan de mierikswortel en gewone kers. Zy is uitftekend nuttig , als falade gegeten, tegens den fcheurbuik, en in alle die ziekten , waarin een taaije flym met een flapheid der fpiervezelen gepaard gaat. Hierom is zy ook in flymberoerte, en in koortfen, welke een grote flaperigheid by zig hebben, door forestus en werlhof aanbevolen. Door een langdurig gebruik, worden hardnekkige verftoppingen des onderbuiks opgelost; ja dit vermogen is zo zeer door bonnetüs en anderen opgevyzeld , dat zy zig beroemen , alleen door dit middel de tering en hardnekkige hoesten overwonnen te hebben. Anderen pryzen ze ook in waterzugt, fteen en flymgraveel.

Radys. (Raphanus fativus. L^) Rammenas. (Raphanus niger. L.) De radys is een van onze geneeskundige voedfels , die wy tot toefpys gebruiken; door hare bittere, vlugge en opwekkende fcherpte bevordert zy de fpysverteering, welke egter by lieden, die een zeer zwakke maag heb* ben, door de winden hierdoor veroorzaakt, meer belet word; Beide zyn zy zeer oplosfende, flymverdunnende en opwekkende. Het fap der radyfen en rammenasfen bevordert de afscheiding van water en zweet; waarom dikwyls de radys, als een fleenbrekend middel, en in de waterzugt met vrugt gegeven is. De haen gaf ten dien einde een halve lepel van het fap met olyf-olie gemengd. De Qqq 2 ftroop