is toegevoegd aan uw favorieten.

De christen in bespiegeling, en oeffening of Verzameling van onderwijzingen en gebeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN FEESTDAGEN. 53

andere deugden. Men moer. ten dien einde waken, bidden, boetvaardigheid doen. Men moet dan nog zorgvuldiger zijn als andersom matig, rechtvaardig en godvrugtig te leven in de verwagtinge van de komste onzes Zaligmakers. Men moet dagelijks zijne zonden bewenen en de genade des Zaligmakers, zonder welke wij geen vergiffenis erlangen konnen, verzoeken , dagelijks eenig werk van godvruchtigheid, van liefde, van boetvaardigheid plegen.

VAN DE QUATER TEMPER-DAGEN.

(gelijk 'er ten tijde der profeten on^ der het jodendom in vier onderfcheidene maanden van 't jaar een plegtige vasten gehouden wierd, zo heeft de kerk ook goed gevonden de vier getijden van ieder jaar door een vasten van drie dagen te heiligen. Zy doet dat uit drie inzigten. i. Zij wil den gelovigen te verftaan geven, dat alle de tijden van hun leven moeten geheiligd worden door de boetvaardigheid: dat zij 'er altijd den geest van moeten behouden, en de oeffening derzeive van D 4 tijd