is toegevoegd aan uw favorieten.

De christen in bespiegeling, en oeffening of Verzameling van onderwijzingen en gebeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEBED* 397

wegnemen; en hij zal bloot (laan voor de rovinge : Ik zal zijne muren omwerpen , en hij zal vertreden worden: hij zal niet meer gemoeid noch gefpit worden , de distelen en doornen zullen hem verfmagten: Ik zal de wolken gebieden , niet meer over hem te regenen. Jfa 6, «ü.4,5>6.

hls het een misdaad is zeer naderende aan den doodllag, niet dankbaar te zijn voor de weldaden van een ander mensch ontvangen , wat misdaad moet het dan zijn, niet dankbaar te wezen voor de genade van God ontvangen? S. AmlroC.

2. Oefening. Wij vermanen u, dat gij de genade Gods niet te vergeefs ontvangt: want hij zegt: in den aangenamen tijd heb ik u verhoord, en in den dag der zaligheid heb ik u geholpen: zie nu is 't de welaangenaame tijd , nu zijn 't de dagen der zaligheid. 2 Cor. 6.

0.1, 2,

Ik voel een gedurige fmart en droefheid in mijn harte, als ik 'er velen zie, zo genegen, tot lagchen , rot beuzelingen, tot ledige en fpotagtige woorden. Ik ben ten uiterften bevreesd , dat zij de barmhartigheid Gods niet naar behoren