Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 GETIJDEN VOOR DE GELOVIGEN

den Heere: die de genen, die oprecht van harte zijn, verlost.

God is een rechtvaardige Rechter, hy is fterk en langmoedig: vertoornt hij zig alle, dagen ?

'T en zij gij U lieden bekeert, H j zal zijn zwaard zwaaijen : Hij heeft zijnen boog gefpannen en al gereed gemaakt.

En Hij heeft 'er dodelijke fchigten opgefteld: zijne pijlen heeft Hij tegens de vurige vervolgers vervaardigd.

Zie, hij was in den arbeid, van ongerechtigheid : van- fmarte giDg hij zwanger, en baarde boosheid.

Hij heeft eenen kuil geöpend, en hem uitgegraven; en hij is in den kuil gevallen, dien hij gemaakt heeft.

Zijne imart zal op zijn hoofd wederkeren : en zijne ongerechtigheid zal op zijne kruin vallen.

Ik zal den Heere prijzen volgens zijne gerechtigheid: en ik zal den Name des Heeren, des allerhoogften lofzingen.

Heere, geef hun de eeuwige rust. En laat het eeuwig licht hnn verfchijnen.

Toezang. Dat hij toch mijne ziel niet

grijpe

Sluiten