Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£24 GETIJOEN VOOtf. DS GELOVIGEN

en ben befchaamd voor U: als Gij zult komen oordelen, wil mij niet verpordelen.

Antw. Want ik heb zeer gezondigd in mijn leven.

Verf. Heere geef hun de eeuwige rust^ en laat het eeuwig licht hun verfchijnen.

Antw. Want ik heb zeer gezondigd in mijn leven.

\_Vervolgens leest men bier de Lauden, te weten op die dagen als 'er maar een Drietal van Pfaimqn en Lesfen gelezen wordt.]

Deze drie Pfalmen en Leffen zyn voor den Dingsdag en den Vrydag.

Toezang. In een grazige plaats heeft Hij m j gefield,

PSALM 22.

T~\E Heere beftuurt mij, en mij zal JL/ niets ontbreken: in een grazige plaats heeft hij mij gefteld.

Hij heeft mij opgevoed bij verfrisfchende wateren: Hij heeft mijne ziel, herfteld.

Hij heeft mij op de paden der gerechtigheid geleid om zijnen naam.

Ook

Sluiten