Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tan S U Z E T T E. 15

te beurt Hond, die gelukkig genoeg was, om Mijnheer de senne terre's hart te treffen; ik verbeelde mij niet, dat hij met dezelfde hevigheid weder beminnen kon, maar ik gevoelde, dat zijne vriendfchap mij dierbarer zou zijn dan de zo onzekere liefde van enen anderen echtgenoot.

Neen , de wrede fmart, die ik federt geleden heb, heeft de indrukfelen, die het lot van mijn leven beflist hebben, uit mijn hart niet kunnen verdrijven. Naauwlijks was ik overtuigd van de gevoelens , die Mijnheer De senneterre mij had ingeboezemd, of ik begon voortaan even ingetogen met hem omtegaan, als ik te voren vrij en openhartig met hem geleefd had. Deze verandering in mijn gedrag omtrent zijn perfoon trof hem, en wel verre van er de reden van te doorgronden, beklaagde hij zich veeleer bij mijnen broeder over het noodlot, dat hem bijna te gelijker tijd het voorwerp der ftandvastigfte liefde en den troost vrn ene vriendfchap ontroofde, aan wier zoet genot hij zo zeer gewoon gewor-

Sluiten