Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T A F E L. —"

Treurgedicht van het Lyden van onzen Heer ■ Jefus Chriftus. 392 >| Scheden toe Jefus op ideren dag van de !i weke. 398 'ondags Gebed tot Jefus als Koning. ibid. Uïaendags Gebed tot Jefus als Vader, 30$ )yiTendags Gebed tot Jefus als onzen Leer,j meefter. 4o0 i Woensdags Gebed tot Jefus als onzen Mei decyn. 40I Donderdags Gebed tot Jefus als onzen Her-

der. 402 rrydags Gebed tot Jefus als onzen Verlof, fer. ibid# aterdags Gebed tot Jefus als onzen Rech-

: 'u', 403

rebeden wegens het H. Sacrament van Pennende 404 Gebed voor het onderzoek der Confcien-

enigealgemeyne Regels dienftig tot het onderzoek der Confeientie. ibid. . Gebed om in zig te verwekken eene zalige vreeze. 4l2 f, Gebed om zig op te wekken tot betrouwen op Gods bermhertigheyd. 4ij |, Gebed van opwekkinge tot de liefde van God. 414 , Gebed. Opwekkinge tot leedwezen, tot verfoeyinge der zonde, en tot een voornemen van zig te beteren. 4I5 •• Gebed naer dat men van zyne zonden ontflagen is.

ï zeven Boet-Pfalmen der Penitentie, lir I groote Litanie. T2£ ibeden voor en naer de H. Communie. 434 ►fzangen naer de H, Communie. 45*

Sluiten