Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. (137 ) Tntnsfchen komt lukas , geheel neerjuagtig op het Tooneel , die.jAcöB , niet ziende en waanende alleen te zyn, zyn ; klagt uitboezemd en by zig zelve zegt dat zyn verdriet niet" zo zeer uit zyn liefde voor TANsfE , zo als hy eerst meende, maar wel uit zucht om zyn Vaderland te redden, fproot. Eenige tyd daar na, Jacob gewaar wordende, tragt hy met hem,.die hy te regt voor een Soldaat aanziet , te fpreeken en ■hem zyn ontwerp te ontdekken. Geduurende de onderhandeling met jacob , word hy heimelyk door mathys , grietJe en jansje, beluisterd, lukas , bekend openlyk aan [acob , hoe gaarne hy wenschte onder het getal der Dappere verdedigers van zyn Vaderland te zyn, WBar op jacob,-om hem te toetfen-, vraagt hoe veel hy voor Handgeld wilde hebben , doch luk^s, veel te edel«beëdig denkende om zyn Vaderland om het Geld te dienen , wyst deeze vraag met zo veel véragting van de hand, dat de oude mathys, hierdoor zo getroffen word, dat hy , nu te voorfchyn gekomen zynd e-, hem niet alleen ten hoogften pryst maar hem ook tevens zyne Dochter als Vrouw belooft tegeeven. Hendrik voelt zig door hun onderling gefprek over de Vaderlandsliefde ook zo bewogen ,. dat hy meede naar den Oorlog wil gaan , in welke begeerte hy riet weinig doorjAG 3 cob ,

Sluiten