Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

|Z ^ G "Ë~XTS i

j Metde2d* iode Verhooging.

Op de Hunr-Cedullen.

Alle de Jaren Huur by een gerekent.

Eeneden 50 guldens op een 3 ftuyv. zee.

50 gl. en daar boven 6 ft zeg

100 gl. en daar boven 12 ft zei*

200 gl. tot 600 24 ft. zei]

600gl.en daarboven 3gi ze!

iooogl. tot2000gl. 6gi ze5'

2ocogl.tot3ooogl. 8gUe?"

5ooo gl. netto I2gi *

3000gl. tot6000gl. l6%{ ze|'

6000 gl. tot i2Qoogl. iSgl.zeg:

zaooogl.opeea 24gl.ae|.

^ 5T5** m0etet1 «W*»

f anr-CeDuiien op 6 fïunbcrs? ^egelgy ten mf *JZ «ww-Crtnl aeïf^ toajSopeen . top0eseï/ a# Dan mm öc&opp op S.

,5«*er* £mi toefen. }

Sluiten