is toegevoegd aan uw favorieten.

Naam-boekje van de wel ed. heeren der hooge Indiasche regeeringe [...] op Batavia [...] zoo als dezelve in wezen zyn bevonden ultimo december 1793

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( m )

MilitaireOfftciers.

Commandant. Barend van der Gaashorst;. 1791 Capitein. 2

Luitenants.

Willem Berg. K02

Franoois Hendrik Nebbens. 1703 Vmdrigs.

Hendrik van Gyfler. iygQ Chriftoph Ludwich van Mengersfen. 1791

Johan Godfried Gerbig. 1793

Johan Justus Schiyver. 1793

Opper Cbirurgyn. Johan Adolph Juchier. 1793

©mi Den %amcl in gapatn

Mr. Gysbert Hemn.v, Opperkoopman

tit. en Opperhoofd. I7p2

Samuel Bernard, prov. Onderkoopman ' en Negotie Boekhouder. l7gi Pakbuismeejler, 179%

e ;n Baptist Ricard, Boekhouder en Scriba.ïygz Difpencier. z?9j

€cm Comptofrc tftrtltór,

Refident.

ohan Lubbi rt ümbgrovei j 792

Kio&mm. j4gö Qndefkoapmm.

rfarinus van Leeuwen daal. I?g5

Pakbuismeejler. 1719 Boekhouder.

'ieter Stopkeerb, &r#a, 17.Tr

E 4 l^fk