is toegevoegd aan uw favorieten.

Almanak, voor vrouwen door vrouwen, het jaar MDCCXCVIII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3?)

dat mijne zielsvermogens fteeds aangroeiden, was het dat het verval van een fonas , waar in mijn geld geplaatst was, mijn bezitting tot zulk een geringheid bepaalde, welke mij niet meer overliet dan mij zelve netheid en onafhangelijkheid te kunnen bezorgen.

Ik droeg de vermindering van mijn vermogen zonder de pijnigingen van droefheid, of de neerflagtigheid van een kleinmoedige ziel. Ik wist ook in de daad met wat ik verlooren had; want, om dat ik altijd meer vaa mijn verftand en fchoonheid gehoord en zelve gedacht had, daarom kon het ze fchielijk niet in mij opkomen, dat mblissa door eenige andere oorzaak beneden haar eens geftelden rang kon daalen, zo lang haar figuur en geest dezelfde bleeven; en dat zij kon ophouden verwondering te verwekken anders dan door optehouden dezelve te verdienen, of eenigen flag ontvangen dan door de hand des tijd.

Het had wel in mijn vermogen geweest om dat verlies te bedekken, en, door hetzelve uiterlijke te behouden , mat al het crediet van mijn voorig fortuin te kannen trouwen; maar ik waardeerde mij zelve fteeds noch te veel, dan om mij tot de laagheid van *t bedrog te willen vernederen, of eenige andere aanbeveeling C z