Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

> n , raa HA RL ING EN op Ï2 nZ, ?m' ,a!ieumo58 ten 9 uur ee" Schip, doek van nu' £ 1 Febr» *ond- Woend. en Vrijd. eIÏI'2 e" f r*i S>rg' tcn 9 "ur een Schip, saturd. s morg. ten n een dito.

3 uur, en Dond. s'morg. ten 7 uur een Schuit. *

* ^rsSuit.5 morg-ten 4 en 9 -namid- ^ - -

van HOORN op Alkmaar, alle morg. ten 8 uur en van 1 April tot 20

rs'Sct UUr' d°Ch "a 1 3tj£S 4

tilï^Tt W Saa* van 1 Odtobet tot

'u;3"ï"ls te" * (doch Maand- « Vrijd. ten den } A*JJrVn lUt' Ten 5 Hur tot toe. Van

übfl nvir ^3°-?ep£' lCn 4,9,1, half 4 een fchuït.

en 's WintCh* h<Vehede Jaar door (Zomers ten 10 £1™"n I2JUUr) over Mo«"'*- en £damt De Beurtiehe^en alle avonden met Boomluid

van LEIJDEN op Amfterdam, alle avonden ten 9 uur een Nachtlchuit en dagelijks, except van Fmo. Nov*tot uit. Febr. s'mo Lns

£n VTSw faag* De M^fchuit in den Zom. narn ten 5 en s' Winters ten 4 uur.

Delft en den dagelijks s'morg. ten half 4, 6 ,8

n ™ W,a">tenhalf' »half3» fen half7uureen fchuft Den Marktfchuit op Drfft ten 11 en op den L** ten * u„ !

Go«fc, Woensd Dond, Vrijd. en-Sat. ten half rt Zl

4 half 7' oannirMa3rt t0t 2 °aob- s'morS« haTf 4, na" 7, 9 en »i uur, nam. ten half 1 , 2 . 4 en « uur. De Pakfch. Dingsd. Dond. en Saturd. ten10 uur Van 3 Odob. tot 14 Maart s'morg. ten half Y. o en 11, narn. ten half 1, z, 4 cn 6 uur n* IV^LV, *° het geheele jaar door teïtfj £. ÖC Nachtfchlli'

Sluiten