is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeven van den baron van Appel-sop.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mm

3« fiab bit oofï nï brie 3aaren itiiiiTii zn mnn Aletta grbuerïg mn<3 ge* maant öat jft örif Sfctyth moeft Doen om mtm f0eïan*tn maar te neemen : ^)og/ een Vrouw 5011 be ijeïnü nïïe anöeren/ bat J^teum.\ueng. / O02orei6cn ;u Dar 'het beeter was Zomers te Reizen dan 's "Winters.; Dan zou zy wei Gencegen,hcid hebben am meê te gaan en ook meenden zy wel te moogen weeten waar in die Belandens beftonden , tcrwyi Manen Vrouw één was. Zoo ik eens onverwagt mogt.koomen te Sterven, zou zy mooglyk in Ongelegenheid raaken, doox ivct te weuen wat die Bel au gen s waar en. |frec ober Uneeb ih eenmeinlg^oeiïnti en -jai ïjaar Dinbeïn'H te berftaan Dat., indien ik voor ons Huwlyk zoo veel Voorzigtigheid gebruikt had, als z^ nu fcheen te willen doen, ik misfehien niet zoo gereed zou gewcelt zyn om maarte Trouwen, zonder my te bevryden van

haare