is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven aan de jonge Carolina, een opvoedings schrift.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, * [ WO ] 3

de boomen ; dan konden ook deze geen Ooft voortbrengen. Maar nu komen de Vogeltjes , aazen op deze bloezem-bedervers, eeten die Infecten of zelve , of voeden 'er hunne Jongen mee. '

Het maakzel hunner nesten is een meesterftuk. Zij draagen veeren , loof, rijsjes en wol, welke de fchaapen aan de doorneheggen verliezen, in hunne bekjes zamen, leggen die geregeld op malkander , en maaken ze, door middel van kleij of eenig ander vogt, zo vast, als of ze gemetzeld waren. Vinden ze geen wol genoeg % dan plukken ze E 7 zig