is toegevoegd aan uw favorieten.

Naamregister van alle de kooplieden [...] winkeliers en fabricanten der stad Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ioo )

Tylaar ,(Hcnd.) in de Wolverftraat by de Keizersgraft, in gedroogde en ingelegde Groentens.

U.

u dink.(Theunes)opde N.Z.Achtcrburgw.tusfen de Korsjes en Lynbaanfteegen.

Udink en Zoon, (Wed. Barend) op *t Cingel by de Korsjesfteeg , in Cofy en Thee.

Udink en ten Broeke, op 't Cingel by de Korsjeslteeg, in Wynen en op de West.

Uelen,(Th.J.v.)op deBrouweisg,by deBrouwersftr.

Uilenbergh, (Bern.) op 't Leydfeplyn by de Poort, in Steenen.

Ummethum, (A. C.) in de Warmoesftraat by de Nieuwenbrugfteeg, in Verfwaren.

Upurich ,(Jan v.)op de Ha'arlèrrimerdyk by'tPlyn.

Ufellino en Comp.(C. A.) op de N. Dvk bv de Zoutfleeg, in Zyde Lint. Taf, Grip, Zwarte Kant, Karkasfen , Agrament, Garens, Neteld. &c.

Ufelüno, (C.' Jofeph)op de Nieuwendyk tiet 5de Huis van den Dam, in Zyde Linten, Taf,trippen, Zwarte Kanten, Karkcsfen , Agramenten, Zyde en Garen Gazen, Neteldoeken, &c.

Uylenbroek, (Piet. joh.) in de Nes op de hoek van dc Hermietenfteeg, Boekverkooper.

Uylenburg, (Jan Jacob) op de Colveniersbnrgwal by de Raamgraft.

Uzuret Junior, (Pieter) op dePrincegr.by deLeydfegr. ,in Hout, Eng. Schoorfteenen. en Trechters.

V.

■yalckenier en du Quesne, op dc Keizersgraft v by dc Leydfeftraat, over Mesfina. Valckenier en Comp. ten Huize als boven. Vale en Comp. (H.) in de Etandftraat. in Suiker. Valettc Frere en Lugan,(J.)op de Beursfl., in Hoed. Valentyn en Zoon, bezuyden het Stadhuis. Valeton en Comp, op de Heeregr. over de Bergflr.

Valk8