is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Behelzende den jaare 1781, bevattende het vervolg der Noordamericaansche onlusten. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3ss VADERLAND SC HE

IV,

BOEK.

I/8o.

Plakaat des wegen,

„ eene Handeltak zo verre boven den an„ deren zou bezwaard worden."

Het Ontwerp der Staaten van Holland, droeg eene algemeene goedkeuringweg, en gaven de Algemeene Staaten een Plakaat, daar mede overeenftemmende uit; dan hoewel, in 't zelve, het overgeeven van den Derden Man gevorderd wierdt , ter keuze van dat Collegie ter Admiraliteit, onder welker Resfort de Schepen , t'huis hoorden, zou van dezelve, voor den Derden Man, de Schipper, de Stuur„ man, en de Kok, niet mogen afgenomen, en in *t algemeen, in die keuze , met befcheidenbeid gehandeld moeten worden. Zullende de Schippers , in allen gevalle, wanneer tusfchen hun, 11 en de Kiezers, zwaarigheden mogten ryzen, kunnen volftaan met den Derden [[ Man van hun Scheepsvolk, by looting, „ af te geeven." Het Plakaat den zes- er twintigften vanllooimaand afgegeeven,zou ftand houden , tot dat de Admiraliteits Collegien de Manfchap, tot de vastgeftelde Uitrustingen noodig, zouden bekomen hebben , of op eene andere wyze kans zien, die benoodigdheid te vervullen. Op de overtreeding van dit Plakaat, werd gefteld de verbeurte eener boete van Zes honderd Guldens voor ieder Kop, waarmede het Schip bemand was geweest, te betaalen door-de Sehippcrs of Reeders van de Schepen, zonder te voldoen aan deezen

eisch uitgeloopcn. Te Amflerdam

hadt dit bevel, in'tlaatst van Herfstmaand

reeds