Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADWYZER.

Holland (Staaten van) Nader Belluit om met de Zes Gewesten , omtrent de Schikking op de Convoyen te berusten, 133 Zes Steden verklaaren 'er zich tegen, ald.

— hun gevoelen over de

verzogte Hulpbenden, 301.

—— over't leveren van de derde Man der Koopvaardyfchepen, 330.

» Beduiten om in de

Gewapende Onzydigheid te treedeu, 304.

Tones (paul) neemt twee Er.geljche Oorlogs - Fregat ten en valt 'er mede in Texel binnen , 14S. Of dit met toeleg gefchied is, '49. Yorke beklaagt zich hier over en eischt des Konings Schepen te rug, 151. Schikkingen omtrent de binnen gevalle Schepen gemaakt, 152. Paul jones verwekte veel gerugts, 154. Voorflag der Admiraliteiten omtrent de handelwyze met de Schepen, 155. Goedgekeurd door de Staaten , ald. Yorke levert een Nader Vertoog in , 156. Nader Antwoord van de Staaten, en Schikkingen om het uitloopen van paul jones te verhaaflen, i;8. Oneenigheden der Steden, wegens dit Befluit, 160. Aantekening van Amfterdam daar tegen, en eitch wegens de Beduiten met Meerderheid genomen, 161. Dord¬

recht, Rotterdam en Sch'-dam leveren te gader eene Aantekening in , 162. 't Gedrag van paul jones en Capitein de c o s g el 1 n op de Texeljche Reede, 163. Voorzorgen van Zyne Hoogheid in dit geval, 165. Hy zeilt uit Texel , ald. Aanmerkingen over dit geval, 166.

v K-

lyampen in den Herfst van 1779, groote Sterfte, 230.

Kemp (F. A. v. d. : voert een Pleit over zekerea Lierzang, r 14

Kerken (Het Begraaven in de) elders weder gefprooken en verboden, wordt ook hier gewraakt, %$<>. Men blyi't, uitgezonderd eenige weinige voorbeelden by 't oude gebruik, 237.

Klooflerveen , een nieuw Dorp in Brcnt'ie aangelegd, 481.

Kolhom, Vlasteelt aldaar met voordeel voortgezet, 484.

T L'

Jsart en Veilgeld, Dubbel ingevoerd , 13. Bezwaaren door den Koning van PruisJen daar op ingebragt, ald. Door de Staaten beantwoord , 14.

verlengd;

De Kooplieden des geraadpleegd fpreeken rustige taal, 318. Dit Fonds neemt zeer wel op, 327.

Laurens (tl) Berigt van dien Heer, 425. Met zyne Papieren' opgeürag t en te

Sluiten