Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Drie en dertigste deel. Behelzende den jaare 1785. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar