is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen, der Vereenigde Nederlanden [...]. Vyf en dertigste deel. Behelzende het vervolg van den jaare 1785 en 1786. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE.

199

te treeden, niet zo zeer om dat zy min-; der overtuigd waren van de hooge nood- : zaaklykheid, dan wel dewyl zy meenden . dat dit rechtftreeks aanliep tegen het Voor- : llel, 't geen zy, omtrent drie maanden geleden, hadden moeten doen, tot de Vernietiging van alle Gewapende Genootfchappen, bragt, gelyk verhaald wordt, de Gyzelaar kragtige redenen by om te betoogen, dat de omftandigheden van tyden en zaaken thans zodanig veranderd waren, dat geen eerlyk hart, (offchoon hy anderzins de Genootfchappen als min noodzaaklyk mogt befchouwen, ja zelfs tot derzelver vernietiging kon aanraaden,) thans kon in twyfel hangen om in een oogenblik van het dringend gevaar, waar in zy zich nu bevonden, een Aanbod van Byftand, zo edelmoedig als welmeenend door de Medeburgeren gedaan, met de grootfte dankerkentenis aan te neemen. — Deeze drangredenen door de Penfionarisfen van Zeebergh en van Berckel onderfteund, bewoogen hun van het overneemen af te zien, en de toeftemming te geeven aan een Staatsbefluit, zo vereerend voor de Gewapende Genootfchappen. Delft bleef huiverend. De Ridderfchap wilde zich voegen by de Leden, die voor de overneeming zich verklaarden, waar voor Hoorn en Medemblik uitkwamen (*).

Wy

(*) Refoi. van Bolt. 9. Sept. 1786. Bell. Bist, Courant o, Sept, 1786.

N 4

iXX.

SOEK. 786.