Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen, der Vereenigde Nederlanden [...]. Zes en dertigste deel. Behelzende het vervolg van den jaare 1786. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar