Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 VADERLANDSCHE

XLI. Gefprek der Prinfesfe met van Genderen boek. over dit ophouden. De Heer en der Commisfie

te Woerden begeeven zich na de Prinfesfe.

Schikkingen en voorzieningen door hun gemaakt. Hunne Onderhandeling met de Prinfesje. Voorliet in welke Plaats zy verkoos haare ruste te neemen. Zy verkiest Gouda. Zwaarigheid door den Heer van Toulon gemaakt over het Nagtverblyf te dier Stede. Onderhoud hier over met de Prinfesfe. Zy bieden Woerden of Schoonhoven aan. Haare keuze valt op Leerdam. Heeren uit de Gecommitteerden en eene Ruiterbende haar ter gekide aangeboden. Gefprek der Commisfie met den Baron Bentinck over dit ophouden. Aanvang der te rugreize. De Prinfesfe verkiest te Schoonhoven te vernagten. Affcheid van de Heeren der Commisfie en betuigingen van de Prinfesfe te dier gelegenheid. Haar Brief aan den Griffier Fa gel. en aan den Raadpenfionaris. Vertrek van Schoonhoven na Leerdam. Brief der Commisfie meldende het Bejluit van hun Ed. Gr. Mogenden. Antwoord van hun Ed. Gr. Mog. aan de Prinfesfe. Poogingen door hun Hoog Mogenden aangewend om Staaten van Holland tot andere gedagten te brengen. Staaten van Holland volharden. Komst der Prinfesfe te Nymegen. Brief van haare Koninglyke Hoogheid'aan Staaten van Holland. Haar fchryven aan de Staaten der overige Gewesten Brief van den Stadhouder aan de Algemeene Staaten. Hun Hoog Mogenden houden op nieuw by Staaten van Holland aan. Hun fchryven aan den Stadhouder. Hos de zaak ter Staatsvergadering van Holland zich toedroeg. Nader Advys van de Ridder-

Sluiten