Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 VADERLANDSCHE

LVI. boek.

den Franfchen Afgezant de st. Priest op dit Verdrag, en Voorftel van zyn Hof. Gerugt van Vyandlykheden, door de Franfchen in de Ooit-Indien aangevangen. Verklaaringen van het Franfche Hof deswegen Een verdeedigend Verdrag tusfchen Londen en Berlyn geflooten. Lof door Hertzberg daar aan gegeeven. Thulemeyer door van Albenslehen als Pruisfisch Afgezant vervangen. Voor/lag van de Stad Enkhuizen om het Erfftadhouderfchap tot een Grondwet van Staat te maaktn. By Holland en de andere Gewesten aangenotnen. Acte van Guarantie hier uit gehoor en. Staatlyke opdragt van dit ftuk Aanfpraak te dier gelegenheid. Deeze Gebeurtenis met een Gedenkpenning vereerd. Hoe onderfcheiden beoordeeld. Het bepaalde omtrent den Eed en den Afftand der Acte van Verbintenis. De Baron van Lynden uit zyn Gezantfchap te Londen te rug geroepen. Van Welderen op nieuw benoemd Bedankt De Baron van Nagel daar toe beftemd. De Ridder Harris aanvaart zyne Ambasfade met veel toejuichings. Overlast den Franfchen Afgezant de st. Priest aangedaan. Zyne klagten deswegen. Nieuwe belediging en herhaalde klagten. Voortzetting deezer zaake. Berigtgeevingen. Hoe men in Frankryk des oordeelde, en eisch om voldoening. De st. Priest dringt hier op aan. Ontwykend Antwoord en verklaaring van de oorzaak. Vertrek deezes Afgezants. Brandsen uit Parys te rug geroepen. Wat Maron Predikant van Ambasfade in Frankryk overkwam. W. A.

Les-

Sluiten