Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen, der Vereenigde Nederlanden [...]. Behelzende het vervolg van den jaare 1787. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie. Drie-en-veertigste deel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar