Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGEL P O Ê Z IJ. 3o3

# # #

ie God als zijnen Vader eert, Met woord en wandel ftigt en leert, En biddend ftrijdt met zijn gebreken; Die Jefus als zijn zielevriend Opregt bemint, Hem dankbaar dient, En gaarne tot zijn lof hoort fpreeken •, Die ziggeheel op Hem verlaat, Zijn broeder lieft, geen vijand haat, En altoos teer is van geweten, Mag zulk een menfch geen Chriften heeten ?.

'S MEN-

Sluiten