Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tegen over Kadzyde

Generaal Rapord Van de Hollandjehe Floot onder Commando van

| ^ ^ ^ ^ ^ I ^ Veranderingen. = jj Afgaande van den Dienft..

\s C H E E P E N. t L t T T. ■ % . j ~j 1 z

2 *| j j| j •<> I N» vergelyk I H I Gcble$f«rde Zieken Met

1 fS. I 1 I 6 S S f , toe en afgaande g | Ceblesferde b Zieken Zreiren ^ ^ permisfie AfgM0(Ie Blyven | ri j

g f« U " 6 | I I blyven eer en g 8 O aan m,_ aan aan de ajn de «» *. «* *. 1

I ^ ê' I | 1 1 1 «aan uit. [| | | j Boord. ». ^ j Boord. Wal. j ^ m Dienft. Drenft 0Ver. «

Man Man Man Man Man Man Man Man j§ fjg ^ | | ï iMaii Man Man j'| l-| f § | ,| j 11-| .1 % | f 1 l| f, 1 j I I j 1 'I I !*(.§ ! 1 | -f 1 J" I jll li -f I J" J | | 1 % | 3 | | f !| 'I I '% | 1 2 Mot!

j j< 3^3 Sooi j pp.m2 5j3 sj^a.©,&(i£S*S5.5 3fla*ssg 3 3 3 g 6o 1 33^»u °ï i5.3.™ 5.2." j—^j ™ sj o s |

Met Privilege van baar Hoog Mor;. .« >i 2M» H.ndboak door dm ftjttr^ff. »» KINSBER CÉAV Br gekard Hulst van' Keulen.

Sluiten