Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi VOORREDEN.

In het dertiende Hoofd/luk heb ik de Godlyke Profeeten gehandhaafd tegen de befchuldigingen, ten hunnen laste ingebragt; en in het veertiende de eere van onzen Godlyken Jesus en zyne Apostelen, tegen allen fmaad en laster, naar vermogen voorgedaan ; Hoe zeer verlang ik, dat het charakter van den Grootften en Besten der Menfchen, geteekend door den kundigen en fchranderen Niemeyer , ons nog geworde! Hoe veel zal het verheven zyn boven het grootsch charakter van Abraham, het edele van Mofes,en het verhevene van Paulusl In het vyftiende Hoofddeel heb ik de zwa* righeden in de Tydrekening der Heilige Schrift voorkomende; In het zestiende de Aardrykskundige twyfelingen, en in het zeventiende de Geslachtkundige opgelost. Nopends deeze Onderwerpen, van de Bybelfche Tydrekenkunde en Gejlachtrekeningy heb ik by my zeiven een plan gevormd, om dezelve beknopt in een afzonderlyk Stukje te behandelen. Ik zal voor beiden ten grondflag leggen, de Genealogia Christi: of Geflachtregister van Jesus Christus,

be-

Sluiten